Nederlands

Recent

assignments

Sworn

translations

Karin Westerdiep

Contact

A choice of recent translation assignments.

 

Legal

District court of the Northern Netherlands: Summons, transfers of proceedings in criminal matters, warrants for seizure etc. (Dutch-English and Dutch-French)

 

Notary offices: Deeds of transfer of shares, prenuptial agreements, birth and death certificates, deeds of transfer, deeds of trust, etc.) (Dutch-English and English-Dutch)

 

 

Technical

 

 

 

Education

 

 

Other

 

Books

Nieuwe grenzen van het Italiaans wetenschappelijk

   onderzoek. (2018) Brussel: Istituto italiano di cultura.

   Collection of essays about science in Italy, translated

   from Italian. (Nuove frontiere della ricerca scientifica

   italiana.)

Italiaans design. Eenheid en verscheidenheid. (2016)

   Brussel: Istituto italiano di cultura. Collection of essays

   about Italian design, translated from Italian. (Il design

   italiano. Unità e pluralità.)

Documenteren voor jonge kinderen. Amsterdam:

   SWP Uitgevers. Translated from Italian. (Progettualità).

• Vernon, M. (2011). Een beetje geluk met filosofie.

   Schiedam: Scriptum Uitgeverij. Translated from English.

   (42, Deep Thought on Life, the Universe, and Everything).

• Jironet, K. (2010). De essentie van vrouwelijk leiderschap.

   Schiedam: Business Contact. Translated from English.

   (Female Leadership).

• Agudo, S. (2009). Bicycle Mania. Schiedam: Scriptum

   Uitgeverij. Translated from English. (Bicycle Mania).

• Various authors (2008). Studiebijbel in Perspectief.

   Heerenveen: Jongbloed Uitgeverij. Part concerning first

   five Bible books, translated from French. (Bible d’Étude,

   2005).

drs. Karin Westerdiep

Oude Boteringestraat 35a

9712 GD  Groningen

The Netherlands

+31(0)6 21 64 55 15

credits